Ve středu 12. 9. 2018 pozvalo vedení města Boskovice občany do Zámeckého skleníku ke kulatému stolu k plánovanému rozpočtu města na rok 2019.

Do konce srpna mohli občané vyplnit anketu na webových stránkách města. Z jejich podnětů v této anketě byly vytvořeny okruhy témat pro setkání vedení města k tvorbě rozpočtu na rok 2019, které proběhlo v Zámeckém skleníku v úterý 13. září. Na tomto setkání mohli občané návrhy z ankety rozdělené do pěti oblastí doplnit o další. Návrhům v každé oblasti (u každého stolu), které považovali za prioritní, mohli přidělit až dva hlasy. Poté byly z každé oblasti (stolu) vybrány 3 návrhy s největším počtem bodů. Každý přítomný dostal dva zelené puntíky, které mohl přidělit libovolnému návrhu napříč všemi oblastmi.

Občané vybrali jako prioritní tyto návrhy k řešení:

1) Rekonstrukce ulice na Skalce

2) Komunikace „Pod táborem“ Mladkov

3) Odklon nákladní automobilové dopravy z ulice Boženy Němcové (SUEZ)

Tyto návrhy budou předány k dalšímu procesnímu postupu již novému vedení města.

zdroj: http://boskovice.cz/vedeni-mesta-diskutovalo-s-nbsp-obcany-o-nbsp-rozpoctu/d-34663