Rozhovor pro časopis Na Rozcestí – především o vztahu křesťanství a politiky a o osobní zkušenosti křesťanky římskokatolického vyznání v komunální politice.

Co pro tebe znamená výraz „křesťanská politika“?
Je to politika založená především na hodnotách. Hodně na tradičních hodnotách, což v dnešní době nebývá vždy populární. Jedná se o hodnoty, které vychází z křesťanství, ale také z judaismu. A týkají se vztahů lidí ve společenství, ať už je to v rámci státu, města nebo rodiny.

Můžeš ty hodnoty trochu přiblížit? Co konkrétně je pro tebe důležité?
V politice to neříkáme úplně nahlas, ale hodnotový základ vychází z desatera. To jsou základní pravidla, jak by se lidé k sobě měli chovat, a to nejen v menších skupinách, jako je rodina, ale i obecně. A dál můžeme jít po jednotlivých oblastech,

KDU-ČSL je určitě blízké vnímat fungování celého společenství, třeba na úrovni státu. Těm, kteří jsou v sociálním světě nějak oslabeni, bychom měli nabídnout podporu a pomoc. To je jedna věc – fungování komunity, lidského soužití a ochota pomáhat. Druhý okruh se týká vztahů v rodině. I když to dnes vypadá, že bychom měli směřovat k liberálním hodnotám a k upřednostňování svobody. Postřehy od lidí, kteří jsou v kontaktu s menšími dětmi a jejich rodiči, vybízí k zamyšlení.

 

…My se nyní učíme různé modely. U dnešního politika je žádoucí, aby byl manažerem, učíte se podobně jako manažeři delegovat úkoly, motivovat a vést podřízené, vykazovat ukazatele výkonu, tj. plnění programů, zdokonalujete time management, usilujete o to, stát se mistrem slova a mediálních prezentací. Je toho mnoho, ale ne vždy tyto dovednosti vedou k cíli, politickému úspěchu.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde: https://drive.google.com/file/d/1WAj8z6jQFo1y5zcpAwFx07uOVQuryXyQ/view