Asociace nestátních neziskových organizací uspořádala 5. října 2017 setkání lídrů politických stran a hnutí nad tématy, s kterými se neziskovky potýkají. Měla jsem příležitost na tomto setkání prezentovat cíle programu KDU-ČSL v této oblasti. Většina přítomných politiků se shodla, že neziskové organizace v oblasti volného času, sociálních službách a organizace dalšího zaměření jsou nezastupitelné. Důležitým tématem diskuse bylo odměňování pracovníků v neziskovém sektoru, zejména v sociálních službách. Úkolem nové poslanecké sněmovny, který nesnese odkladu, bude prosazení rovnoměrného navyšování platů v zařízeních krajských, obecních a v zařízeních zřizovaných neziskovými organizacemi. Sociální služby potřebují postupně navyšovat platy. Současně je však nutné, aby stát financoval tato navýšení v registrovaných sociálních službách tak, aby na navýšení měli finanční prostředky nejen krajská zařízení, ale také ostatní registrovaní poskytovatelé. Jak spolupracují jednotliví poslanci se zástupci neziskového sektoru – další otázka, která se diskutovala. Proto, aby parlament reálně zohledňoval situaci a potřeby neziskového sektoru je velice důležitá spolupráce a propojování nejen v rámci jednotlivých oblastí působení neziskových organizací. Síťovat je důležité také napříč rozmanitostmi neziskového sektoru, odlišnostem zaměření navzdory. Síťování pomáhá při sdílení pozitivních zkušeností, díky spolupráci může probíhat také větší propagace a osvěta neziskového sektoru jako celku.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.