V září 2017 ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem proběhla v židovské čtvrti podzimně laděná floristická dílna. V říjnu pak poznávací vycházka pro rodiny s dětmi vedená Martinou Lukešovou. Součástí programu byla také tvořivá dílna a výsledkem hmyzí dům, který je k vidění v parku u autobusového nádraží.